Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Open Call “Kado voor Hengelo”: Kunstopdracht Lokaal Fonds Hengelo

Beeldende kunstenaars en (landschaps)architecten uit Nederland worden uitgenodigd voor een ontwerp en realisatie van een kunstwerk in de kerktuin achter de Lambertus Basiliek in het centrum van Hengelo.

Waar:
De groene kerktuin achter de Sint Lambertusbasiliek.
In het voorjaar van 2022 gaat de Lambertuspassage plaatsmaken voor een prachtige groene kerktuin. Vanaf 2023 wordt ook het omliggende gebied flink aangepakt.
Het gebied rondom de Lambertuskerk wordt getransformeerd naar een uitnodigende entree voor de binnenstad.

Wat is het uitgangspunt?
In het kader van de ontwikkeling van het projectgebied het Wetplein (Kerktuin achter de Lambertusbasiliek) ) wil het Lokaal Fonds Hengelo een opdracht verstrekken voor de realisatie van een kunstwerk / toevoeging aan de openbare ruimte ter verfraaiing van deze locatie. Als uitgangspunt voor het te realiseren kunstwerk/toevoeging openbare ruimte gelden herkenbaarheid en toegankelijkheid voor een zeer divers publiek. Het moet een bijdrage leveren aan de verbijzondering van de plek en qua schaal in relatie staan tot de directe omgeving, met als uitgangspunt het vigerend stedenkundig beleid en het kunstbeleid voor de openbare ruimte van de gemeente Hengelo. Het beoogde kunstwerk/ toevoeging openbare ruimte moet op verrassende wijze de specificiteit van de plek accentueren en moet op een eigenzinnige manier communiceren met de bezoekers.

Voor wie is deze Open Call?
Landelijke individuele professionele beeldend kunstenaars of stads- en landschapsarchitecten.
Voor deze opdracht kunnen zich ook duo's of collectieven aanmelden.

Wie zijn wij?
Lokaal Fonds Hengelo ondersteunt projecten die voor veel Hengeloërs interessant zijn.
Daarnaast richt Lokaal Fonds Hengelo zich ook op de Hengelose bevolking als geheel. Lokaal Fonds Hengelo wil als vliegwiel functioneren voor initiatieven, die een positieve ontwikkeling in Hengelo stimuleren en er toe leiden dat Hengelo voor de mensen beter en aantrekkelijker wordt. Hiermee wil Lokaal Fonds Hengelo ook een grotere betrokkenheid van de burger bij de stad bevorderen. Het is een lokaal fonds van en voor de Hengelose samenleving. Een werkgroep binnen Lokaal Fonds Hengelo coördineert en begeleidt, in nauwe afstemming met de gemeente Hengelo, de uitvoering van deze opdracht.
Wij bestaan reeds 50 jaar en geven de inwoners van de gemeente Hengelo in dit kader een cadeau voor de stad.

Aanmelding
In eerste instantie wordt voor deze opdracht een aanmelding met globaal voorstel gevraagd. Hiermee moet inzicht worden gegeven in het artistiek plan, moet duidelijkheid worden gegeven over concept en aard van het voorgestelde werk, en moet getoond worden hoe de opdracht wordt geïnterpreteerd en gevisualiseerd binnen de gestelde randvoorwaarden.
Stuur je aanmelding uiterlijk 18 augustus 2022 naar info@kadovoorhengelo.nl onder vermelding van "Open Call: Werkgroep LFH".
De aanmelding moet de volgende elementen bevatten, samengevoegd tot één PDF-bestand:
- Motivatiebrief (max 1 A4)
- Portfolio van de afgelopen vijf jaar, voorzien van korte bio en link naar je website (max 5 A4)
- CV (max 1 A4)
- Grove schets (max 1 A4)
- Korte toelichting op de schets en de verbinding met de opdrachtomschrijving en de specifieke locatie (max 1 A4)

De Selectie.
1 e selectiemoment
Uit alle aanmeldingen zal door een professionele jury drie schetsontwerpen worden geselecteerd.
Deze drie kunstenaars werken hun voorstel uit in de vorm van een maquette.

De jury bestaat uit de volgende personen:
- Elvira van Eijl, kunsthistorica
- Peter van Roosmalen, oud- coördinator architectuurcentrum Twente. Lid van de adviescommissie Cultuur in Hengelo
- Gemma Boon, oud-directeur museum NO Hero, eigenaar BURO Boon, voor makers en mogelijkmakers in Cultuur
- Martine Briggeman, gemeente Hengelo. Projectleider herinrichting kerktuin
- Marco Matic, partner architect IAA Architecten
- Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum Twenthe

2e selectiemoment:
De inwoners van Hengelo kunnen een keuze maken aan de hand van de drie maquettes voor één van de kunstwerken.
De inwoners van Hengelo kunnen stemmen op één van de drie maquettes:
- “Live” op allerlei publieke plekken in Hengelo (evenementen, markten enz.);
- Digitaal via de website van Lokaal Fonds Hengelo.

Als alle stemmen geteld zijn wordt het definitieve ontwerp bekend gemaakt en wordt de opdracht verstrekt.

Contact
Vragen m.b.t. de Open Call kunnen per e-mail worden voorgelegd aan de werkgroep LFH (e- mail: info@kadovoorhengelo.nl

Planning
- 18 augustus 2022: Sluiting Open Call
- September 2022: Selectie 3 genomineerde kunstenaars door de jury op basis Open Call - Oktober 2022: de drie genomineerde kunstenaars werken schetsen uit tot een maquette
- November – december 2022: Hengeloers stemmen op één van de drie kunstwerken
- December 2022 : Bekendmaking gekozen kunstwerk
- December 2022 – mei 2023 kunstenaar produceert kunstwerk
- Mei -juni 2023 : Oplevering/ plaatsing kunstwerk

* Genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Vergoeding
De vergoeding voor de drie maquettes bedraagt € 1000,- pp.
Voor de uiteindelijke opdracht is er een budget van € 100.000,- Van dit bedrag is € 25.000,- gereserveerd als honorarium en € 75.000,- is gereserveerd voor productiekosten. Dit is inclusief kosten van materiaal, fundering, constructie en transport.

Kaders voor het kunstwerk
Ruimtelijke kaders voor het kunstwerk
- Het ontwerp van het gebied ligt vast.
- Bestaande bomen zijn een gegeven.
- Bestaand oorlogsmonument is een gegeven.
- Er is in de tuin achter de basiliek ruimte voor een wat groter driedimensionaal object wat zich qua maat en schaal op een passende wijze verhoudt tot de kerk en de tuin.
- Zolang het in de tuin staat zijn er relatief weinig beperkingen vanuit het winkelgebied/bevoorrading/routes etc.
- In het gebied komt een waterberging, daarmee dient rekening gehouden te worden bij eventuele fundering van het toekomstige kunstwerk.
- In het gebied zijn kabels en leidingen aanwezig, in de fase van schetsontwerp tot definitief ontwerp dient hierover overleg plaats te vinden tussen kunstenaar, nutsbedrijven en gemeente.

Artistieke kaders voor het kunstwerk
- Het werk moet een bijdrage leveren aan de verbijzondering van de plek.

Overige kaders
- Het beeld komt in de openbare ruimte, moet dus schoon, heel en veilig zijn op langere termijn.
- De beheerskosten voor de lange termijn zijn minimaal; de kunstenaar houdt rekening hiermee in zijn ontwerp en materiaalkeuze.
- Het kunstwerk dient op een duurzame wijze vormgegeven te worden en dient weers- en vandaalbestendig te zijn.

Als voorwaarde geldt in ieder geval:
- Totale kosten blijven binnen gestelde budget.

Agenda

De volledige kunstagenda van Enschede e.o. met openingen, exposities, lezingen etc.

Collectie Enschede

Bekijk de binnen en buitenkunstcollectie van de gemeente Enschede

Schrijf je in voor de KunstNonStop nieuwsbrief

Boordevol tips uit de kunstagenda, nieuws en informatie voor voor kunstenaars en kunstliefhebbers in Enschede e.o!